Polanski: Optužujem

Sigurna ruka starog majstora. Mehanizmi poricanja i moći, istovetni i u Drajfusovo i u naše vreme. Ništo se, ipak, bitno promenilo. Malo je ostalo od snage javne reči i uticaja pisca u javnosti. Danas je nezamislivo da išta izazove buru kakvu je izazvao Zolino J’Accuse.