Podesiti frekvenciju

Razvigor anketa: Poseduje li književnost magijske moći?

Nadežda Purić Jovanović
Ima. Samo treba otkriti/pogoditi/podesiti frekvenciju, i što se pisca i što se čitaoca tiče.
(Otkad su se obistinile, u stvarnosti, neke moje priče ili odlomci koje sam pisala onako, proizvoljno, izmišljajući – pazim šta pišem.)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prevesti žednog preko vode

Dok je cunjao između rafova, nabadao po policama jednog ovećeg marketa, gospodina Zabadala je strefilo prosvetljenje. Tako je to išlo kod gospodina Zabadala, prosvetljenja bi ga strefila u različitima vremenima, na različitim mestima.

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Karika

Tamaneći paradajz, gospodin Zabadalo je došao do sledećeg otkrića:

U evolucionom lancu, čovek je karika između majmuna i robota.

Udar spoznaje je bio tako silovit, da se g. Zabadalo umalo nije strovalio sa stolice.

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Gospodin Zabadalo

Prispeo je na ovaj svet jednog kišnog junskog jutra. Gospodin Zabadalo.
Nameran da svuda zabode svoj nos, naročito tamo gde mu nije mesto.
Rad da se pozabavi onim što ga se nimalo ne tiče.
Dok svet hita, gonjen svojim poslovima, ne obazirući se ni levo, ni desno, gospodin Zabadalo sve nešto zastajkuje, sve se nešto osvrće, sve mu je nešto neobično, sve se nečemu čudi.
Hteo bi da ustanovi kako stoje stvari na ovom svetu, ali odistinski, ne onako kako se predstavljaju. Kopka ga ono što se iza predstave skriva.

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Izvan opštih mesta

Razvigor anketa: Poseduje li književnost magijske moći?

Igor Marojević

Književnost svakako poseduje magijske moći jer ozbiljno računa i sa iracionalnim, ali i mitskim. Po mom mišljenju, osim u žanrovskoj, u današnjoj književnosti pomenute poetičke i saznajne crte treba da se nahode u što rekontekstualizovanijem ruhu, kako se ne bi pretvarale u opšta mesta. Ukoliko se to izbegne, čak i savremeni neorealistički diskurs može da bude prirodan dom za neke naizgled fantastičke elemente stvarnosti i tako i sama bude vitalno-magijska, što naravno da ne znači: magijsko-neorealistička.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oblik crtanja po pećinama

Razvigor anketa: Poseduje li književnost magijske moći?

Silvia Monros:

Književnost je oblik crtanja po pećinama praistorijskih ljudi. Altamira, Lasko. Poruke osnovne mada nepristojne sadržine ispisuju se i danas na vratima školskih ili/i kojekakvih on the road klozeta.

U zemljama gde se za doručak jedu “kelogs” pahuljice, makar barem nedeljom cela porodica bila na okupu, deca iznova čitaju šta piše na kutijama tih pahuljica.

Obrok naš nasušni je književnost.

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dočaravanje

Razvigor anketa: Poseduje li književnost magijske moći?

Dejan Simonović:

Sasvim magijski, književnost priziva, dočarave svetove stvarnije od prividno stvarnih.
I začarava one koje u te svetove namami.
Prividom razotkriva privid. Proniče u nepronicljivo. Uobličava beozblično.
Magijom reči preobražava puko postojanje.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ozračena magijom

Razvigor anketa: Poseduje li književnost magijske moći?

Đorđe Kuburić

Književnost, strogo uzev, nema magijsku influencu, ali je ozračena (i označena) njome, prevashodno tematsko-motivacijski. Ne jedan pisac lako bi posezao u većoj ili manjoj meri da prosedee svojih ostvarenja kontamanira izvesnim magijskim naznakama. Katkad bi se poneki lik izmigoljio van kontrole svog tvorca, te činio što mu je volja, a što jeste izvesna onostrana rabota. A usmena književnost veoma je nastanjena magijskim slikama i prilikama. Sočinjenija iz srednjeg veka (a i šire), štiva o vešticama, talismanima, vilama… oduvek su nadahnjivala pisce.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Više od magije

Razvigor anketa: Poseduje li književnost magijske moći?

Divna Vuksanović:

Magija je moć privlačenja; ali ta „čarolija“, kao odnos koji se uspostavlja između autora/ke i recipijenta, a posredstvom književnog dela, nije puka atrakcija. Umetnički čin i estetski doživljaj više su od magije. Jer današnjom magijom vladaju nepismeni, nedaroviti i nadmeni, koristeći marketing kao tehnologiju proizvodnje poželjnosti. Moć je tržišna kategorija, a magija postaje sredstvo uspostavljanja odnosa moći. Ako se misli na metafizičnost ili kritički stav literature prema stvarnosti, magija je izlišna…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail