Više od magije

Razvigor anketa: Poseduje li književnost magijske moći?

Divna Vuksanović:

Magija je moć privlačenja; ali ta „čarolija“, kao odnos koji se uspostavlja između autora/ke i recipijenta, a posredstvom književnog dela, nije puka atrakcija. Umetnički čin i estetski doživljaj više su od magije. Jer današnjom magijom vladaju nepismeni, nedaroviti i nadmeni, koristeći marketing kao tehnologiju proizvodnje poželjnosti. Moć je tržišna kategorija, a magija postaje sredstvo uspostavljanja odnosa moći. Ako se misli na metafizičnost ili kritički stav literature prema stvarnosti, magija je izlišna…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail