Preduslov produktivnosti

Klod Levi-Stros – Mit i značenje Službeni glasnik, 2009. Prevod: Zoran Minderović Ako jedna kultura želi da bude autentična i produktivna, njeni članovi moraju biti ubeđeni u svoju originalnost i, do određene mere, superiornost nad drugima. Umanjene komunikacije su za jednu kulturu uslov za osnovnu kreativnost. Sad nam preti opasnost da postanemo samo potrošači koji … Read more