Izvan opštih mesta

Razvigor anketa: Poseduje li književnost magijske moći?

Igor Marojević

Književnost svakako poseduje magijske moći jer ozbiljno računa i sa iracionalnim, ali i mitskim. Po mom mišljenju, osim u žanrovskoj, u današnjoj književnosti pomenute poetičke i saznajne crte treba da se nahode u što rekontekstualizovanijem ruhu, kako se ne bi pretvarale u opšta mesta. Ukoliko se to izbegne, čak i savremeni neorealistički diskurs može da bude prirodan dom za neke naizgled fantastičke elemente stvarnosti i tako i sama bude vitalno-magijska, što naravno da ne znači: magijsko-neorealistička.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail