LEKSIČKO-SEMANTIČKE I STILSKE VEŽBE

Piše: Nadežda Purić Jovanović Nastavna jedinica: Desanka Maksimović, Tražim pomilovanje Zadatak: Nastaviti u (slovenskom) genitivu Nikako se nemojte čuditi izbacivanju jedne od najsnažnijih (ženskih) zbirki 20. veka. Uklapa se u trend opšteg snižavanja, ideološke kvazikorektnosti, polupismenosti favorita, netalentovanosti arivista, revanšizma najglasnijih, tabloidne citatnosti, nepotizma priučenih, rodne ubačenosti, neizobraženosti ukusa koja se skriva iza tobožnje progresivnosti…