Пророчка књига Пјера Паола Пазолинија

Пјер Паоло Пазолини
Фашизам антифашиста
Оксиморон 2023.
Обим: 95 страна
Права књига за праве читаоце

Купите овде…

У овој књизи су сакупљени неки од најзначајнијих текстова Пјер Паола Пазолинија који се односе на фашизам и постепене преображаје фашизма у политици, култури и лингвистици. Написани су у периоду од септембра 1962. до фебруара 1975. Појмом „фашизам“ Пазолини именује како традиционални и „археолошки“ фашизам из двадесетих година двадесетог века тако и „наводни и артифицијелни“, који се јавља у одређеним круговима младих седамдесетих година, све до тога да препознаје нови фашизам, везује га за „превласт моћи“ и сматра типичним за потрошачко друштво, сматрајући да тај фашизам може много дубље да измени земљу него што је то успело Мусолинијевом режиму. Овај фашизам у стопу прати фашизам „као нормалност, као кодификацију (…) брутално егоистичког темеља једног друштва“ које се сматра антифашистичким док је у суштини само саучесник „артифицијелној манипулацији идеје помоћу које неокапитализам у том тренутку успоставља нову власт“. Четрдесет година касније, ова размишљања задржавају нетакнуту сву своју критичку снагу и описну моћ, пружајући могућност да се посматрају, иако сажето, многа од најдубљих обележја данашње Италије.

(Из предговора)

Садржај:
Фашизам антифашиста: Предговор тексту
Фашисти: очеви и синови
Есеј о антрополошкој револуцији у Италији
Прави фашизам и стога прави антифашизам
Ограниченост историје и ширина света сељака
Фашизам антифашиста
Сиромашни, али фашисти
Фашиста
Чланак о свицима
Напомене
Присила потрошачке моћи: поговор

Купите овде…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail