Individualizam i egocentrizam

„Ima onih koji bi sopstveni egocentrizam da poture kao individualizam”, kaže gospodin Zabadalo gospođi Spadalo.

„Znam takve kao zlu paru“, kaže gospođa Spadalo gospodinu Zabadalo. „Za njih ne postoje drugi ljudi, sa sopstvenim željama, potrebama, ciljevima, strahovima, nadama, pravima, radostima, nevoljama.“

„Tačno tako. Drugi su tek njihovo oruđe, posluga, zadivljena publika.“

„Ubeđeni su da im sve i svako, u svakom trenutku, mora biti na raspolaganju. „

„Kada se ispostavi da to tako ne biva, smrtno uvređeni, kenjkaju i arlauču. Kako to da čitav svemir ne postoji samo zbog njih? Nezamislive li nepravde.“

„Takvih se valja čuvati.“

„Kako kada su nastrljivi kao kuga?“

„Da, nesnosno su nasrtljivi.“

„A ipak neće potvrditi sebe. Inividualizam nije egocentrizam. Egocentrizam je crna rupa koja sve guta. Individualizam je zvezda koja obasjava.“

„Individualizam ne poništava, ne iskorištava, ne porobljava.“

„Egocentrizam je bezličan. “

„Potvrditi vlastitu individualnost znači prepoznati i uvažiti tuđu.“

(Simonides)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail