Gvozdeni zakon administracije

Posle višečasovnog mrcvarenja, kojem je bila podvrgnuta prilikom zamene istekle lične karte, gospođa Spadalo se, sva izmoždena, vratila kući.

„Ovo me je više umorilo nego da sam ceo dan kopala.“

„I smišljeno je da te umori. Na delu je gvozdeni zakon administracije“, kazao je gospodin Zabadalo.

„A taj zakon glasi?“

„Administracija teži samoumnožavanju, kao i umnožavanju, komplikovanju i menjanju administrativnih procedura. Time administracija želi da postigne više stvari. Da proširi, uveća i pokaže svoju moć, te da neprekidnim pseudoaktvinostima prikrije parazitizam profesije koja ništa ne proizvodi. Kao i da sve koji sa njom opšte drži u stalnoj neizvesnosti kada je reč o trenutno važećim procedurama. Administracija nam svaki put iznova određuje šta nam je i kako činiti. Time nas drži u podređenosti uvek neupućenih.“

„I da ždere vreme, troši snagu, kida živce onih koji su prinuđeni da joj se podvrgnu.“

„Sve je to deo pokazivanja moći.“

„Obredno ponižavanja žrtava koje su joj pale kandži.“

„Ideal administracije je građanin koji svaki minut svog života, i svaki delić svoje snage posvećuje, administraciji i njenim sve zamršenijim procedurama.“

(Simonides)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail