Poštovanje i samopoštovanje

Kako ćete poštovati druge ako ne poštujete sebe? Kako ćete poštovati sebe ako ne poštujete druge? Poštovanje je nedeljivo. Nemoguće je prezirati sebe a uvažavati druge. To je dodvoravanje jačem. Nemoguće je prezirati druge a uvažavati sebe. To je isprazna nadmenost. Ovo važi i za pojedince, i za narode.