Nastrana logika

Diljem planete (čast malobrojnim izuzecima) na delu je nastrana logika: zaustavlja se život da bi se spasavali životi. Način na koji se borimo sa korona virusom nanosi daleko veće psihološke, društvene, ekonomske i političke štete od onih koje bi virus mogao da počini.

Virus je pobedio. Razotkrio je suštitnsku nedostatnost naše naduvene medicine. Razotkrio je nedovoljnost naših zdravstvenih sistema, žalosno bespomoćnih kada se suoče sa iole ozbiljnijom pretnjom. Do kraja je ogolio histeričnu i lešinarsku prirodu naših medija. Pokazao je koliko su naša društva slaba, politički sistemi krivo postavljeni, političari-mešetari jadni.

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Korona: pandemija panike

„Ne, korona više nije naziv za virus. Korona je oznaka za nešto mnogo opasnije: pandemiju panike“, tako gospodin Zabadalo.

„Najnoviju među zdravstvenim panikama. Sećaš se, ne tako davnih: sida, ptičji, svinjski grip…“ tako gospođa Spadalo.

„Kako se ne bih sećao, još mi nisu pretvorili mozak u rešeto. Iako na tome svim silama rade. Uskoro će, kao protivnike poretka, hapsiti one koji pamte šta je bilo pre samo par sati, juče je već duboka prošlost.“

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail