Luis Mamford: Grad u istoriji

Luis Mamford

Grad u istoriji: Njegov postanak, njegovo menjane, njegovi izgledi

Prevod Vladimir Ivir

Book&Marso, 2006.

Lewis Mumford

The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects

Knjiga obrazlaže kako su politička moć i kapital stvorili, preoblikovali i uništili gradove.

Prati društvenu i arhitektonsku strukturu gradova od njihovog osnivanja do njihovog samouništenja.

SADRŽAJ

Predgovor

Prvo poglavlje

SVETILISTE, SELO I UTVRĐENJE

 1. Grad u istoriji
 2. Animalni podsticaji i prvi nagoveštaji
 3. Groblja i svetilišta
 4. Pripitomljavanje životinja i selo
 5. Keramika, dovođenje vode i geotehnika
 6. Doprinos sela
 7. Nova uloga lovca
 8. Paleolitsko-neolitsko ujedinjenje

Drugo poglavlje

KRISTALIZACIJA GRADA

 1. Prva urbana transformacija
 2. Prva urbana implozija
 3. Strepnja, žrtva i agresija
 4. Pravo i urbani poredak
 5. Od „zaštite“ do uništenja

Treće poglavlje

OBLICII OBRASCI PREDAKA GRADA

 1. Gradovi ravnica
 2. Zagonetka gradskih ruševina
 3. Urbanizam i monumentalnost
 4. Reka, put i trg
 5. Nova tehnologija i njeni nedostaci
 6. Savremena svedočanstva
 7. Egipat i njegovi otvoreni gradovi
 8. Od ritualnog centra do centralizovane vlasti
 9. Prototipovi ili geni?

Četvrto poglavlje

PRIRODA ANTIČKOG GRADA

 1. Razvoj urbanih funkcija
 2. Monopol kreativnih snaga
 3. Kulturni prodor
 4. Podela rada u gradu
 5. Vlasništvo i ličnost
 6. Ritam razvoj a
 7. Urbana drama

Peto poglavlje

POJAVA POLISA

 1. Minosova uporišta
 2. Glas sela
 3. Olimpija, Delfi i Kos
 4. Stari hram i novo božanstvo
 5. Gradska skupština i tržnica

Šesto poglavlje

GRAĐANIN I IDEALNI GRAD

 1. Grad i gradanin
 2. Oblik helenskog grada
 3. Inkarnacija polisa
 4. Vraćanje u utopiju
 5. Izazov grčke dijalektike

Sedmo poglavlje

HELENISTIČKIAPSOLUTIZAM I URBANOST

 1. Aristotelovski prelaz
 2. Od slobodnog „nereda“ do nametnute elegancije
 3. Ispod urbane površine

Osmo poglavlje

OD MEGALOPOLISA DO NEKROPOLISA

 1. Rim, naslednik stranih civilizacija
 2. Odvodni kanali i vodovod
 3. Forum, vomitorijum i kupatilo
 4. Smrt pre podne
 5. Urbani inventar četvrtog veka
 6. Granice urbanog rasta

Deveto poglavlje

MANASTIR I ZAJEDNICA

 1. Nebeski grad
 2. Potreba za zaštitom
 3. Porast stanovništva i bogatstva
 4. Slobodni gradovi, uporišta kolonizacije
 5. Hegemonija Crkve
 6. Srednjovekovne korporacije
 7. Hodočašće, procesija i svečana povorka

Deseto poglavlje

UNUTRAŠNJE UREĐENJE SREDNJOVEKOVNOG GRADA

 1. Porodični život
 2. Vazduh, prostor, sanitarni uređaji
 3. Briga za čistoću i ljudska čula
 4. Principi srednjovekovnog urbanizma
 5. Gradsko jezgro i susedstvo
 6. Kontrola rasta i ekspanzija

Jedanaesto poglavlje

RASPADANJE SREDNJEG INAJAVA NOVOG VEKA

 1. Hristianopolis: ideal i stvarnost
 2. Venecija protiv utopije
 3. Perzistencije i mutacije srednjeg veka
 4. Raspad i fosilizacija

Dvanaesto poglavlje

STRUKTURA BAROKNE MOĆI

 1. Raspadanje srednjovekovlja
 2. Novi urbani kompleks
 3. Otvorenost i jasnoća
 4. Grad i teritorija
 5. Instrument! prisile
 6. Rat kao urbanistički faktor
 7. Ideologija moči
 8. Avenija i kretanje
 9. Novo božanstvo

Trinaesto poglavlje

DVOR, PARADA, PRESTON1CA

 1. Položaj palate
 2. Uticaj palate na grad
 3. Spavaća soba i salon
 4. Nastanak kupatila
 5. Barokno isticanje i razmetanje
 6. Perzistencije nekadašnjih urbanih struktura
 7. Forum elite
 8. Ostaci baroknog stila
 9. Poruke Vašingtona

Četrnaesto poglavlje

TRGOVAČKA EKSPANZIJA I URBANO RASTVARANJE

 1. Od tržnice do tržišne privrede
 2. Nova sloboda
 3. Organizacija saobraćaja i razmene
 4. Špekulantski planovi
 5. Cena urbane ekspanzije
 6. Unutrašnji saobraćaj
 7. „Regimentirana“ prezagušenost
 8. Od pijace do tržnog centra
 9. Amsterdam: ugledni trgovački grad

 

Petnaesto poglavlje

PALEOTEHNIČKI RAJ: „ UGLJENI GRAD“

 1. Počeci „Ugljenog grada“
 2. Mehanizacija i procès razgradnje
 3. Postulati utilitarizma
 4. Tehnika aglomeracije
 5. Fabrika, železnica i slam
 6. Stanovi-jazbine
 7. „Ugljeni grad“ u „krupnom planu“
 8. Protivnapad
 9. Podzemni grad

 

Šesnaesto poglavlje

OD PREDGRAĐA DO GRADA BUDUĆNOSTI

 1. Predgrađe u istoriji
 2. Faze razvoja predgrađa
 3. Način života u predgrađu
 4. Pretrpanost se ne isplati
 5. Predgrađe kao stambena zajednica
 6. Železnička pruga, zeleni pojas i motorizacija
 7. Masovno predgrađe: Antigrad
 8. Porodica u prostoru
 9. Planiranje urbanog rasta

Sedamnaesto poglavlje

MIT MEGALOPOLISA

 1. Koncentracija moći
 2. „Robovanje velikim brojevima“
 3. Sveprisutna birokratija
 4. Brisanje granica
 5. Proždrljivi gigantizam
 6. Trijumf iluzija
 7. Zagušenost i oslobađanje
 8. Rasprsnuće „posude“
 9. Sudbina megalopolisa
 10. Kulturna funkcija svetskog grada
 11. Nevidljivi grad

Osamnaesto poglavlje

RETROSPEKTVA I PERSPEKTIVA

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail