Lakmus vremena: Tržišni karakter

Video zapis tribine Tržišni karakter.
Učestvovali Tatjana Milivojević, Milanko Govedarica i Lazar Džamić. Vodio Dejan Simonović.
Održano u Kultturnom centru Beograda, 22. novembra 2018. godine.
Tribina je deo ciklusa Lakmus vremena.Audio zapis…

Rezultati ankete…Uočivši da se nešto suštinski promenilo, Erih From je izdvojio tržišni karakter kao dominantnu osobenost savremenog čoveka, koga određuju tržišni trendovi, ne dogme ili autoriteti.
Kakav je taj tržišni čovek? Čega se boji, čemu se nada, šta želi, čemu stremi?
Da li je bezličan i bezobličan upravo zato da bi mogao biti sve ono što ćudi promenljivog tržišta od njega traže?
Da li je njegov život tek jedan od životnih stilova, koji se na tržištu mogu naći?
Ima li u njemu ičeg osobenog? Ičeg čvrstog?UčesniciTatjana Milivojević
Doktor filozofije. Licencirani psihoterapeut, član Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Vanredni profesor na Visokoj školi akademskih studija socijalnog rada u Beogradu, prethodno je bila profesor na Fakultetu za kulturu i medije. Predmeti koje predaje, oblasti interesovanja i rada su filozofska i sociokulturna antropologija, specifično odnos između ličnosti, društva i kulture; etika i  psihologija ličnosti, interpersonalnih odnosa i komunikacije.Milanko Govedarica
Prof. dr Milanko Govedarica predaje savremenu filozofiju i filozofiju psihoanalize na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Angažovan je i na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Bio je na studijskom usavršavanju u Americi (Čikago). Obavlja dužnost potpredsednika Srpskog filozofskog društva. Istraživačka težišta njegovih radova tiču se kritičke teorije društva, egzistencijalizma i filozofije duha. Pored velikog broja naučnih članaka, do sada je objavio dve knjige – Filozofska analiza iracionalnosti: izmenjena stanja svesti i slabost volje (2006) i Filozofija psihoanalize (2013).Lazar Džamić 
Predavač na katedri za Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu (FMK). Brend i marketing edukator. Bivši šef planiranja u Guglu, sa misijom da ‘pretvara svetlost u toplotu’: ogromne količine Guglovih podataka u nove i duboke uvide za kreiranje boljih brend narativa.  Bio je Direktora za strategiju u nekoliko londonskih kreativnih agencija i bio je jedan od prvih digitalnih stratega u Britaniji. Radio je na kampanjama i programima za neke od britanskih najomiljenijih brendova, kao što su Tesco, John Lewis, Waitrose, Virgin Holidays, Nando’s itd. Trener je za digitalnu marketing transformaciju, sarađuje sa nekim od najvećih domaćih i regionalnih klijenata kao što su Telenor, Mercator, Adidas, Erste Banka i drugi. Autor je nekoliko bestseller knjiga u Srbiji.CIKLUS LAKMUS VREMENA
Organizacija: Udruženje Oksimoron i Kulturni centar Beograda
Mesto: Kulturni centar Beograda, galerija Artget
Vreme, 15, 22 i 29. novembar u 19 časovaTribinski ciklus Lakmus vremena nudi sagledavanje važnih knjiga i ideja iz bliže i dalјe prošlosti u kontekstu savremenosti budući da su u ovim delima nagovešteni mnogi trendovi i ideje ispred vremena u kome su nastala. Knjiga i ideja koje su ostavile snažan trag i u našoj intelektualnoj sredini, ne samo na globalnom planu.
Koliko u njima prepoznajemo naše doba? Kako ih danas čitamo i doživlјavamo? Da li nas i šta nas u njima dotiče, šta je u njima uobličeno a šta rasvetlјavaju? Kakve uvide i vidike otvaraju?
U razgovorima će učestvovati književnici i teoretičari književnosti, filozofi, sociolozi, psiholozi, antropolozi…Sledi:Rodna (ne)odredivost kroz prizmu Virdžnije Vulf, 29. novembar 2018. u 19 časova
Orlando Virdžinije Vulf  biva i muško i žensko. Za Virdžiniju, um velikog pisca je androgin, muško-ženski. Kako danas shvatamo i doživljavamo ono muško i ono žensko? Kao izdvojene? Suprotstavljene? Povezane? Nerazlučive? Pretopljene? Kao promenljive ili jednom za svagda date? Kako se snalazimo u rodnom, međurodnom, nadrodnom?
Učestvuju: Biljana Dojčinović, Jelena Nidžović, Milica Stojaković
Moderira: Danica Vukićević

Održano:

Svi naši Frankenštajni, 15. novembar 2018. u 19 časova
„Ti si moj tvorac, ali ja sam tvoj gospodar.“
Pre ravno dva veka objavljen je Frankenštajn Meri Šeli, pripovest o modernom Prometeju, kako u podnaslovu stoji.
Roman je stvorio podlogu za mit.
Da li je taj mit, danas, naša realnost?
Ko su naši Frankenštajni?
Stvaraju li čudovišta koja će se osamostaliti? I zagospodariti našim sudbinama, preteći da nas unište?
Šta nam donose genetski inženjering i veštačka inteligencija? Da li su nada ili pretnja?
Igramo li se bogova, pokušavajući da stvorimo život?
Da li prelazimo onu granicu iza koje čovek prestaje da bude čovek?
Učesnici: Divna Vuksanović, Milica Živković, Milan Nikolić
Moderira: Dejan Simonović

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail