Prosek

Društva se zasnivaju na proseku. Odbacuju, i na razlilite načine kažnjavaju, sve što od proseka odudara. Bilo da je ispod, iznad ili mimo, misli gospodin Zabadalo, posmatrajući sa terase prolaznike i vozila. Možda tako mora biti, domišlja. Da li je uopšte moguće društvo koje bi počivalo na sve samim izuzecima? Društvo zahteva istovetnost. Na razlikama … Read more

Krista Volf: Avgust

Krista Volf Avgust Tri priče Kriste Volf: Avgust, Razmena pogleda, Jednog dana S nemačkog prevela Bojana Denić Radni sto, edicija Penkalo, 2021. Od svega što je još bilo moguće, ništa mi se nije činilo poželjnim ili makar podnošljivim, ali svet se uporno opirao da propadne, a mi nismo bili spremni da se snađemo posle profućkane … Read more