Podanici i vladari

„Dok je podanika, biće i vladara“, kaže gospodin Zabadalo, posmatrajući kroz prozor prolaznike. „Hoćeš da kažeš da vladari rade na podanički pogon?“, kaže gospođa Spadalo, slažući Rubikovu kocku. „Upravo tako. Vladar bez podanika je ništa.“ „Da, podanici bi mogli bez vladara, vladar ne postoji bez podanika. Oni ga stvaraju, gaje, održavaju.“ „Tako je. Vladar nema … Read more

Pozvani

Oni su javne ličnosti. Pozivaju ih da kažu svoju reč o ovome i onome. I klepeću klepetala, klep, klep, klep. Reč im je lakša od mehura. Tanja od vlasi. Prašnjavija od prašine. Memljivija od memle, buđavija od buđi. Melje li, melje, medijska vodenica. Uprazno. (Entelehija Paunović)

Logor kao biopolitička paradigma

Đorđo Agamben
Homo sacer: Suverena moć i goli život
Prevod: Milana Babić
Karpos, 2015.

Kako bilo, ono što nas ovde posebno zanima jeste to što se na biopolitičkom horizontu koji karakteriše modernu lekar i naučnik kreću onom ničijom zemljom kojom se nekada smeo kretati samo suveren.

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail