Iskorištavanje žrtava

„Zaista ovo više ne mogu da čitam“, gospođa Spadalo je zafrljačila novine. Preletele su pola sobe pre nego što su pale na pod.

„Načelno, novinsko smeće ne treba uzimati u ruke. Iz higijenskih razloga“, kazao je gospodin Zabadalo, prišavši prozoru. „A opet, čovek bi da ima uvid u to kako ko podvaljuje. Novine i ostala priopćavala i  postoje da bi podvaljivale. Na nama je da ne nasednemo. Istinita informacija je oksimoron.“

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nervoza

Autori: Lenka Begović i Vladimir Marković Učestvuje: Lazar Dinić Rad sa Razvigorovog konkursa Izoštri sliku

Pravo na plen

„Ima onih koji su uvereni u svoje pravo na plen. Pravo da prigrabe sve što im zapadne za oko“, reče gospodin Zabadalo jednog sivkastog popodneva. „I da uklone svakog ko ih ometa da do plena dođu“, dodade gospođa Spadalo. „Na čemu li samo zasnivaju svoje navodno pravo?“ „Ni na čemu. Prava se više ne zasnivaju. … Read more