Izvan opštih mesta

Razvigor anketa: Poseduje li književnost magijske moći? Igor Marojević Književnost svakako poseduje magijske moći jer ozbiljno računa i sa iracionalnim, ali i mitskim. Po mom mišljenju, osim u žanrovskoj, u današnjoj književnosti pomenute poetičke i saznajne crte treba da se nahode u što rekontekstualizovanijem ruhu, kako se ne bi pretvarale u opšta mesta. Ukoliko se to … Read more