Misao na povocu

Ili stanje savremene misli: bulazniti po naredbi gospodara.

Iz tragikomedije Čekajući Godoa Semjulea Beketa (prevod: Aleksandar Saša Petrović, Nolit, 1981)

POCO: Odmaknite se. (Vladimir i Estragon se odmaknu od Srećka. Poco trgne konopac. Srećko pogleda Poca.) Misli, svinjo! (Srećko počne da igra.) Prestani! (Srećko prestane.) Pristupi! (Srećko pođe ka Poeu.) Stoj! (Srećko stane.) Misli! (Tajac.)

 

VLADIMIR (Pocu): Recite mu da misli.

POCO: Dajte mu njegov šešir.

VLADIMIR: Njegov šešir?

POCO: On ne može da misli bez šešira.

VLADIMIR (Estragonu): Daj mu njegov šešir.

ESTRAGON: Ja da mu ga dam! Posle onog što mi je uradio? Nikad!

VLADIMIR: Ja ću mu ga dati. (Ne miče se s mesta.)

ESTRAGON: Reci mu da mrdne i da ga uzme.

POCO: Biće bolje da mu se da.

VLADIMIR: Ja ću mu ga dati. (Podigne šešir sa zemlje i pruža ga Srećku, ali na odstojanju za dužinu ruke; Srećko se ne miče.)

POCO: Moraćete da mu ga stavite na glavu.

ESTRAGON (Pocu): Recite mu da ga uzme.

POCO: Bolje da mu se stavi na glavu.

VLADIMIR: Ja ću mu ga staviti. (Oprezno obide Srećka, polako rnu pride s leda, stavi mu šešir na glavu, pa hitro ustukne. Srećko se ne miče. Tajac.)

ESTRAGON: Pa šta sad čeka?!

POCO: Odmaknite se. (Vladimir i Estragon se odmaknu od Srećka. Poco trgne konopac. Srećko pogleda Poca.) Misli, svinjo! (Srećko počne da igra.) Prestani! (Srećko prestane.) Pristupi! (Srećko pođe ka Poeu.) Stoj! (Srećko stane.) Misli! (Tajac.)

Tokom Srećkove tirade, ostali se ovako ponašaju: (1) Vladimir i Estragon slušaju sa napregnutom pažnjom, Poco utučeno i sa gnušanjem. (2) Vladimir i Estragon počinju da pokazuju znake negodovanja, dok Pocove muke bivaju sve veće. (3) Vladimir i Estragon ponovo slušaju s pažnjom. Poco se sve više uzrujava i stenje. (4) Vladimir i Estragon besno negoduju. Poco đipi, povlači konopac. Svi viču. Srećko vuče konopac na svoju stranu, posrće, urlajući govori svoj tekst. Svi se bacaju na Srećka, koji se koprca i urlajući govori svoj tekst.

SREĆKO: Imajući u vidu gledište izneto u objavljenim delima Pančera i Votmena o postojanju jednog ličnog Boga kvakvakvakva s belom bradom kvakvakvakva izvan vremena bez prostora Koji nas sa visina Svoje božanske apatije Svoje božanske atambije Svoje božanske afazije voli sa malim izuzecima iz nepoznatih razloga ali vreme će pokazati i pati kao božanska Miranda sa onima koji su iz nepoznatih razloga ali vreme će pokazati bačeni na muke bačeni u oganj čija vatra i plamen ako to potraje a ko bi u to mogao da posumnja upaliti će nebeski svod što će reći razoriti nebo paklom i to još tako plavo nebo i mirno tako mirno u zatišju koje je iako na mahove ipak bolje nego ništa ali ne navaljujmo mnogo jer s obzirom na to da je osim toga posle istraživanja Testjua i Kjunarda doduše nedovršenih Akakakakademije Antropopopometrije u Esiju-na-Posiju nesumnjivo utvrđeno izvan svake sumnje što je u prirodi ljudskog rada da je kao rezultat nezavršenih radova Testjua i Kjunarda utvrđeno u daljem tekstu ali bez prejudiciranja iz nepoznatih razloga da je kao posledica javnih radova Pančera i Votmena nesumnjivo utvrđeno s obzirom na istraživanja Popova i Podrigova nedovršenih iz nepoznatih razloga i onih Testjua i Kjunarda takode nedovršenih i ustanovljeno ono što mnogi osporavaju da se čovek sa Posija od Testjua i Kjunarda da se čovek iz Esija da se čovek ukratko da se čovek sažeto uprkos progresu alimentacije i otpadnih produkata kakako defekacije takoko i četinara i borova i uporedo i simultano šta više iz nepoznatih razloga uprkos velikom razvoju fizičke kulture i upražnjavanju sportova kao što su tenis fudbal trčanje vožnja bicikletom plivanje letenje lebdenje jahanje jedrenje upinjanje skijanje idimidođijanje šličuganje svakovrsno loptanje crkavanje vazdušni sporti svih sorti jesenji letnji zimski zimski tenis svih vrsta hokej na ledu i travi penicilin surogati jednom rečju da nastavim istovremeno uporedno smanjuje iiiščezava iz nepoznatih razloga i pored tenisa da nastavim letenja jedrenja golfa sa devet rupa i osamnaest rupa tenisa svih vrsta jednom rečju iz nepoznatih razloga kod Fekama Pekama Fulema Klapema što će reći istovremeno uporedo i šta više iz nepoznatih razloga ali vreme će pokazati da se smanjuje gubi-gubi i da se vratim na Fulema Klapema jednom rečju čist gubitak po glavi stanovnika od smrti Samjuela Džonsona naovamo što je u skladu sa naredna tri centimetra i četiri frtalja kilograma per capita po glavi što sveusvemu približno manjeviše odgovara najbližem decimalu dobre mere zaokrugljene cifre gole ko od majke rodene u učarapljenoj nozi u Konemari i ukratko iz nepoznatih razloga bez obzira na obzir na zacrtanu činjenicu da su fakta tu gde su i s obzirom na šta više i mnogo teže što izgleda još teže u svetlu uzaludnog Štajnvogovog i Petermanovog truda čini se da proizlazi ono što je mnogo mnogo ozbiljnije u svetlu svetlu svetlu uzaludnog truda Štajnvegovog i Petermanovog da je u poljima i brdima kraj mora kraj reka što u rafalima teku vazduh isti i onda zemlja naime vazduh i onda zemlja za vreme velikih mrazeva velikih mrakova vazduh i zemlja slute stene u velikim mrazevima avaj avaj leta Gospodnjeg njihovog šestotog ili takonešto vazduh zemlja more slute stene stene u velikim dubinama velikih mrazeva na moru kopnu u vazduhu ponavljam iz nepoznatih razloga i uprkos tenisu tu su činjenice ali vreme će pokazati ponavljam avaj avaj dalje i ukratko u zaključku dalje dalje slute stene ko u to posumnjati može ponavljam ali nemojmo prejudicirati ponavljam lobanje se smanjuju s nuzproduktima četinara i uporedo istovremeno šta više iz nepoznatih razloga uprkos tenisu dalje dalje brada vatra dimovi timovi stene tako plave tako mirne avaj avaj dalje dalje na lobanju lobanju lobanju lobanju u Konemari uprkos tenisu radovima napuštenim nedovršenim a što je još ozbiljnije još slute stene jednom rečju ponavljam avaj avaj napuštenim nedovršenim lobanja lobanja u Konemari uprkos tenisu lobanja avaj stene Kjunard… (Gužva, gušanje, završna opšta dre- ka.)… tenis stene tako tenis… stene… tako mirne… Kjunard… nedovršeni…

POCO: Njegov šešir!…

Vladimir zgrabi Srećkov šešir. Srećko ućuti. Padne na zemlju. Pobednici dašću.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail