Милован Марчетић „Врата од ромора“

Милован Марчетић
Врата од ромора
Краљево: Народна библиотека Стефан Првовенчани, 2016. – 163. стране, цртеж на корицама Исидора Марчетић, поговор Бојан Васић.

АУТОРСКА БЕЛЕШКА

Правећи овај избор настојао сам да се држим оних критеријума који су, рекло би се, у оваквом послу уобичајени: (1) да у њега буду уврштене песме које, као њихов аутор, сматрам најбољим међу песмама које сам досад написао; (2) да избор покаже тематску, садржајну и формалну разноврсност, те разноврсност песничких средстава која сам у писању поезије користио од прве збирке до данас; (3) да истовремено доведе у хармонију гласове тих књига и да читаоцима све време буде „видљива“ она нит која показује да је све ове песме писао један песник, или боље рећи једна песничка свест.

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tijana Matijevic: From Post-Yugoslavia to the Female Continent

Tijana Matijevic
From Post-Yugoslavia to the Female Continent
A Feminist Reading of Post-Yugoslav Literature
transcript – Independent Academic Publishing, 2021.

This study of contemporary literature from the former Yugoslavia (Post-Yugoslavia) follows the ways in which the feminist writing of gender, body, sexuality, and social and cultural hierarchies brings to light the past of socialist Yugoslavia, its cultural and literary itineraries and its dissolution in the Yugoslav wars. The analysis also focuses on the particularities of different feminist writings, together with their picturing of possible futures. The title of the book suggests an attempt to interpret post-Yugoslav literature as feminist writing, but also a process of conceptualizing a post-Yugoslav literary field, in this study represented by contemporary fiction from Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia.

This study of contemporary literature from the former Yugoslavia (Post-Yugoslavia) follows the ways in which the feminist writing of gender, body, sexuality, and social and cultural hierarchies brings to light the past of socialist Yugoslavia, its cultural and literary itineraries and its dissolution in the Yugoslav wars. The analysis also focuses on the particularities of different feminist writings, together with their picturing of possible futures. The title of the book suggests an attempt to interpret post-Yugoslav literature as feminist writing, but also a process of conceptualizing a post-Yugoslav literary field, in this study represented by contemporary fiction from Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia.

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Danica Vukićević: Unutrašnje more

Danica Vukićević

Unutrašnje more

Futura publikacije, edicija Nojzac, Novi Sad, 2022.

Korice Škart

Zbijeni, britki zapisi o slobodi i pokoravanju. O moći koja umrtvljuje.

O laži i istini, naročito.

O nasilju, svakodnevnom, svuda prisutnom.

O radosti, ushićenju, takođe.

Bogato raznorodni. Situacije, prizori, zapleti, mini portreti, raspoloženja, razmatranja, tvrdnje, uvidi.

Kroz ovu knjigu se ne protrčava, preko ove knjige se ne preleće. Kreće se lagano, od zapisa do zapisa.

Izvađeno iz Unutašnjeg mora

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

У ЋИЛИБАРУ ВЕКА ФРИВОЛНОСТИ

Надежда Пурић Јовановић

Блуд је дело совјести : како су приказане жене у српској аутобиографско-мемоарској прози XVIII и XIX века

Друштво за афирмацију културе Пресинг, 2021, Младеновац

Када се осврћемо и изучавамо преисторију, антику, просветитељство, соцреализам, било који одсек историје и историје књижевности, ми то радимо између осталог и како бисмо увећали снагу антрополошке и литерарне самоспознаје, разумевање онога што се догађа сада и овде. И можда је једино разумевање оно које доноси разумевање пређеног пута који води у будућност и који се не завршава.

Read more

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail